top of page
happy-new-year-at-midnight-2018-old-wood

Onze Tarieven

JvB Legal & Letsel verricht juridische dienstverlening tegen een (standaard) uurtarief ad EUR 225,- exclusief 5% kantoorkosten en 21 % BTW geldend voor bedrijven, instellingen en overheden.

 

Voor natuurlijke personen/consumenten verricht JvB Legal & Letsel juridische dienstverlening tegen een (standaard) uurtarief ad EUR 165,- exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW.

 

Waar nodig kan JvB Legal & Letsel afwijkende uurtarieven met de cliënt overeenkomen en is ook afhankelijk van het financieel belang, de spoedeisendheid etc.

Met nadruk wordt melding gemaakt dat het kantoor JvB Legal & Letsel ex artikel 7.4 Voda niet beschikt over een Stichting Derdengelden.

Overige informatie

JvB Letselzaken

JvB Legal & Letsel verleent in letselschadezaken juridische dienstverlening helemaal kosteloos. Het intake gesprek (lees: het telefonisch spreekuur) is gratis en vrijblijvend. Ook na dit intake gesprek kan mr. Van Berkel u kosteloos bijstaan.

 

Wederpartij betaalt uw kosten van rechtsbijstand.

Artikel 6 : 96 lid 2 BW bepaalt dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van rechtsbijstand dient te vergoeden. JvB Legal & Letsel spreekt dan ook op voorhand met u af dat de kosten van rechtsbijstand integraal verhaald worden op wederpartij.

 

Beperkte kosten in andere gevallen.

De aansprakelijkheid voor een ongeval is helaas niet altijd duidelijk. In die gevallen kan JvB Legal & Letsel niet altijd de kosten van rechtsbijstand verhalen op wederpartij. Ook in die gevallen kan JvB Legal & Letsel u juridisch bijstaan, zoals hierna blijkt.

Rechtsbijstandverzekering.

In het geval u over een rechtsbijstandverzekering beschikt, kan het raadzaam zijn om eerst een vrijblijvend telefonisch intake gesprek te houden met mr. Van Berkel. Zo’n gesprek betekent niet dat u geen beroep meer kunt doen op uw rechtsbijstandverzekering doch geeft u enkel meer informatie wat u te wachten staat, over de juridische  mogelijkheden en hoe u het beste uw (juridische) belangen kunt laten behartigen. Ook al laat u uw belangen behartigen door uw rechtsbijstandverzekeraar dan kunt u - indien u niet tevreden bent over de wijze van behandeling respectievelijk u van mening verschilt over het juridisch eindresultaat - op grond van de voor u geldende polisvoorwaarden het daarover ontstane geschil veelal voorleggen aan een door u zelf aan te wijzen advocaat in het kader van een second opinion. Mr. Van Berkel wordt veelvuldig benaderd om in het kader van een zodanig geschil een second opinion te verstrekken

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Onder door de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch gestelde voorwaarden kan de cliënt in bepaalde gevallen subsidie krijgen voor de te verlenen rechtsbijstand. U kunt dit nalezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

No-cure-no-pay

Ook is het mr. Van Berkel - enkel als letselschadeadvocaat - toegestaan te werken op basis van ‘no-cure-no-pay’. Dit betekent dat u niets hoeft te betalen in het geval JvB Legal & Letsel uw letselschadezaak niet met succes afwikkelt. Op voorhand dienen daaromtrent schriftelijk duidelijke afspraken worden gemaakt

bottom of page