top of page

Services

02. Aansprakelijkheid- & Verzekeringsrecht

JvB Aansprakelijkheidsrecht

 

Het aansprakelijkheidsrecht kent een grote verscheidenheid. In dit rechtsgebied treedt JvB Legal & Letsel op voor diegenen die schade ten gevolge van het handelen of nalaten van een andere partij hebben opgelopen en deze schade op die derde partij wensen te verhalen, zoals schade ten gevolge van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten etc. Ook wordt opgetreden voor bestuurders en/of commissarissen die aansprakelijk zijn/worden gesteld (functionele aansprakelijkheid).

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde.

Ook op het terrein van het verzekeringsrecht is er gedurende de periode van meer dan 26 jaar voldoende ervaring en relevante kennis opgedaan aangaande (rechts)vorderingen uit hoofde van verzekeringen en ook aangaande de (rechts)geschillen tussen ondernemers, natuurlijke personen/consumenten enerzijds en verzekeraars anderzijds, waarbij JvB Legal & Letsel enkel optreedt voor - gedupeerde - verzekeringnemers.

JvB Verzekeringsrecht

 26 jaar ervaring  in de rechtsgang

Neem contact op

Heeft u juridisch advies nodig op het terrein van  aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht  dan kunt u JvB Legal & Letsel daarover telefonisch benaderen en/of het digitaal contactformulier invullen en verzenden en na ontvangst zal mr. Van Berkel vrijblijvend contact met u opnemen.     

bottom of page