top of page

Services

01. Letselschaderecht

JvB Letselschaderecht

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke materiële en immateriële schade die een mens kan ondervinden als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade.

 

 

Bij de gevolgen van letselschade - verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten etc. - komt (helaas) veel meer kijken dan het genezingsproces. Denkt u bijvoorbeeld aan het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verkrijgen van vergoedingen in verband met de geleden en in de toekomst nog te lijden materiële en immateriële schade.

Mr. Van Berkel is letselschadespecialist die u hierbij optimaal kan bijstaan. Mocht aansprakelijkheid onverhoopt niet worden erkend en/of wordt de schade ten onrechte betwist, dan kan mr. Van Berkel uw belangen in een civielrechtelijke procedure aan de rechter voorleggen.

De buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van uw advocaat, maken bij de erkenning van de aansprakelijkheid deel uit van uw schade. In beginsel zijn aan de inzet van mr. Van Berkel dus geen kosten voor u verbonden. Indien u een vrijblijvend (telefonisch) intake gesprek wenst, wordt u duidelijk gemaakt welke rechten u heeft en wordt u zonder nadere verplichtingen nader geïnformeerd.

Voor een advies op maat werkt JvB Legal & Letsel samen met gerenommeerde derde-deskundigen op het terrein van het letselschaderecht zoals een medisch adviesbureau, een arbeidsre-integratie bureau en een rekenkundig bureau voor de exacte vaststelling van uw schade. Met enige regelmaat hebben wij ook contact met bureau slachtofferhulp.

Mr. Van Berkel kan u optimaal juridisch bijstaan om op een verantwoorde wijze en waar nodig in constructief overleg met wederpartij tot een minnelijke regeling te komen. Mr. Van Berkel heeft als letselschadeadvocaat gedurende meer dan 26 jaar 98% van al zijn letselschadezaken pragmatisch/buiten rechte en met volle tevredenheid van de cliënt weten af te wikkelen.

26  jaar ervaring in de rechtsgang

Neem contact op

Heeft u juridisch advies nodig op het terrein van letselschaderecht vanwege letsel en schade opgelopen door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout, dan kunt u JvB Legal & Letsel om juridische bijstand verzoeken - waar nodig ook in rechte - teneinde uw schade/kosten te claimen. 

bottom of page